Samuel Engelhardt

Specialpedagog föreläsare inspiratör handledare metodutbildare skribent metodutvecklare

projektinitierare projekthandledare projektutvecklare verksamhetsutvecklare problemlösare bollplank debattör

 

Vad kan jag erbjuda Er och er organisation?

Förhoppningsvis resulterar ett möte mellan oss i, att ni känner er inspirerade att skapa positiva förändringar. Mina 40 år som skolarbetare, skolutvecklare och föreläsare har berikat mig med många goda erfarenheter av att det går att tänka nytt och bidra till hållbar förändring.

Det mesta av det jag åstadkommit är realiserbart på mer än skolor. Jag kommer gärna och berättar.